Việt Nam đã rót gần 60 triệu USD vào một quốc đảo Đông Nam Á

Với số vốn trên, Việt Nam đầu tư vào 17 dự án thương mại tại quốc đảo Đông Nam Á này.